Ir Event

Calendar

งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

สมัครรับข่าวสาร