เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่: 03 เมษายน 2566

ขนาดไฟล์ : 14 Kb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่: 07 เมษายน 2565

ขนาดไฟล์ : 14 Kb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่: 08 เมษายน 2564

ขนาดไฟล์ : 3.02 Mb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่: 22 กรกฎาคม 2563

ขนาดไฟล์ : 2.48 Mb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันที่: 10 เมษายน 2562

ขนาดไฟล์ : 1.33 Mb.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วันที่: 09 มกราคม 2562

ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่: 10 เมษายน 2561

ขนาดไฟล์ : 584 Kb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่: 07 เมษายน 2560

ขนาดไฟล์ : 999 Kb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่: 20 เมษายน 2559

ขนาดไฟล์ : 2.89 Mb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่: 21 เมษายน 2558

ขนาดไฟล์ : 3.36 Mb.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

วันที่: 22 กรกฎาคม 2557

ขนาดไฟล์ : 884 Kb.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

วันที่: 30 กรกฎาคม 2556

ขนาดไฟล์ : 570 Kb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่: 23 เมษายน 2556

ขนาดไฟล์ : 1.11 Mb.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 2/2555

วันที่: 23 สิงหาคม 2555

ขนาดไฟล์ : 3.42 Mb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วันที่: 18 เมษายน 2555

ขนาดไฟล์ : 3.91 Mb.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 4/2554

วันที่: 09 มีนาคม 2555

ขนาดไฟล์ : 5.29 Mb.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 2/2554

วันที่: 01 กันยายน 2554

ขนาดไฟล์ : 8.83 Mb.

พบปะนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 1/2554

วันที่: 09 มิถุนายน 2554

ขนาดไฟล์ : 6.13 Mb.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วันที่: 20 เมษายน 2554

ขนาดไฟล์ : 776 Kb.