วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์คุณภาพ จากแหล่งผลิตภาพยนตร์ชั้นนำในประเทศ และทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการเติบโตของสื่อบันเทิงในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการ และกระตุ้นการบริโภคสื่อภาพยนตร์ของผู้บริโภคให้เพิ่มมากขึ้น

ภารกิจ

จัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่ได้รับเพื่อนำมาบริหารจัดการผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ให้เกิดความบันเทิงที่มีคุณภาพ แก่ผู้บริโภค และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัท