ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม
07 เมษายน 2565 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
08 เมษายน 2564 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
22 กรกฎาคม 2563 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
10 เมษายน 2562 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
09 มกราคม 2562 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
09 เมษายน 2561 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่5)
07 เมษายน 2560 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่5)
20 เมษายน 2559 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่5)
21 เมษายน 2558 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
22 กรกฎาคม 2557 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
23 เมษายน 2557 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
30 กรกฎาคม 2556 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
23 เมษายน 2556 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่5)
23 สิงหาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2555
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
18 เมษายน 2555 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 5 (โรงที่3)
09 มีนาคม 2555 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
28 พฤศจิกายน 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
01 กันยายน 2554 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
20 เมษายน 2554 งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน โรงที่ 3 ชั้น 5