เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ : 18 ต.ค. 2562 16:39

MPIC

(THB)
ราคาล่าสุด

1.41

เปลี่ยนแปลง(%)

+0.09(6.82%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

43,200

ราคาเปิด

1.36

วันก่อนหน้า

1.32

ต่ำสุด

1.36

สูงสุด

1.41

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

1.41 / 2,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

1.50 / 500

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.36 - 1.41

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.24 - 1.87


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %