งบการเงิน

เลือกปี

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2566

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2566

ขนาดไฟล์ : 448 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2566

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2566

ขนาดไฟล์ : 456 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566

ขนาดไฟล์ : 381 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2565

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2565

ขนาดไฟล์ : 1.04 Mb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2565

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2565

ขนาดไฟล์ : 350 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2565

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2565

ขนาดไฟล์ : 422 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565

ขนาดไฟล์ : 397 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2564

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2564

ขนาดไฟล์ : 1.16 Mb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2564

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2564

ขนาดไฟล์ : 350 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2564

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2564

ขนาดไฟล์ : 429 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2564

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2564

ขนาดไฟล์ : 410 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2563

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2563

ขนาดไฟล์ : 1.31 Mb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563

ขนาดไฟล์ : 484 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563

ขนาดไฟล์ : 563 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563

ขนาดไฟล์ : 385 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2562

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2562

ขนาดไฟล์ : 1.32 Mb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562

ขนาดไฟล์ : 617 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562

ขนาดไฟล์ : 498 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562

ขนาดไฟล์ : 551 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2561

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2561

ขนาดไฟล์ : 1.23 Mb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2561

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2561

ขนาดไฟล์ : 316 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561

ขนาดไฟล์ : 531 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2561

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2561

ขนาดไฟล์ : 232 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2560

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 579 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 276 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 311 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 281 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2559

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2559

ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2559

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2559

ขนาดไฟล์ : 576 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2559

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2559

ขนาดไฟล์ : 561 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559

ขนาดไฟล์ : 586 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2558

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2558

ขนาดไฟล์ : 1.17 Mb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2558

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2558

ขนาดไฟล์ : 547 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558

ขนาดไฟล์ : 627 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558

ขนาดไฟล์ : 342 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2557

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2557

ขนาดไฟล์ : 738 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557

ขนาดไฟล์ : 338 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557

ขนาดไฟล์ : 353 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2557

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2557

ขนาดไฟล์ : 267 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2556

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2556

ขนาดไฟล์ : 710 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2556

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2556

ขนาดไฟล์ : 424 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2556

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2556

ขนาดไฟล์ : 365 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556

ขนาดไฟล์ : 317 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2555

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2555

ขนาดไฟล์ : 482 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2555

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2555

ขนาดไฟล์ : 320 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2555

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2555

ขนาดไฟล์ : 317 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2555

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2555

ขนาดไฟล์ : 216 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2554

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2554

ขนาดไฟล์ : 459 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2554

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2554

ขนาดไฟล์ : 254 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2554

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2554

ขนาดไฟล์ : 258 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2554

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2554

ขนาดไฟล์ : 227 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2553

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2553

ขนาดไฟล์ : 418 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2553

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2553

ขนาดไฟล์ : 241 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2553

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2553

ขนาดไฟล์ : 240 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2553

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2553

ขนาดไฟล์ : 201 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2552

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2552

ขนาดไฟล์ : 388 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2552

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2552

ขนาดไฟล์ : 255 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2552

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2552

ขนาดไฟล์ : 223 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2552

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2552

ขนาดไฟล์ : 191 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2551

งบการเงินไตรมาส 4 ปี 2551

ขนาดไฟล์ : 343 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2551

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2551

ขนาดไฟล์ : 276 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2551

งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2551

ขนาดไฟล์ : 293 Kb.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2551

งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2551

ขนาดไฟล์ : 246 Kb.

ดาวน์โหลด