สารจากประธานกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ
(นายถิรชัย วุฒิธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตครั้งรุนแรง ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างใหญ่หลวง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและหยุดชะงัก สถานที่ต่างๆ รวมถึง โรงภาพยนตร์ทั่วโลก ต้องปิดดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ภาพยนตร์จำนวนมากต้องเลื่อนกำหนดฉายออกไป หรือต้องพักการถ่ายทา แม้ภาพรวมของไทยเองจะสามารถรับมือกับการระบาดรอบแรกได้เป็นอย่างดี แต่ในช่วงท้ายปีกลับต้องมาเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ ทำให้แม้โรงภาพยนตร์เปิดดำเนินการแล้วก็ยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในส่วนของกลุ่มบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส แม้จะได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน แต่ในปีนี้เรายังมีภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุด อย่างภาพยนตร์เรื่อง อีเรียมซิ่ง และภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง ดาบพิฆาตอสูร ที่บริษัทซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์มาจำหน่าย ทำให้กลุ่มบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการที่จะผลิตภาพยนตร์ไทยทั้งผลิตเอง และหาผู้ร่วมทุนสร้าง รวมถึงเปิดตลาดภาพยนตร์เอเชียแอนิเมชั่น ป้อนสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์มากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส ได้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตภาพยนตร์ไทย รวมถึงการขยายและเพิ่มช่องทางรายได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ช่องทาง VOD Platform เคเบิ้ลทีวี ทีวีดิจิตอล ออนไลน์ต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านเทคโนโลยีของผู้บริโภค ทั้งยังมุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการด้านการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในนามของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด(มหาชน) ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ลงทุนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอแสดงความขอบคุณต่อผู้มีอุปการะคุณ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้ ขอถือโอกาสขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญที่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผมเชื่อว่าบริษัทฯ มีศักยภาพและสามารถเติบโตต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกท่านตลอดไป